Featured Image: Jiangmei Wu (Chinese-American, b. 1967) Olefin fabric Courtesy of Jiangmei Wu